^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rekrutacja

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

 

1.         

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 29 lutego

do 25 marca

 

od 22 kwietnia

do 23 kwietnia

 2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 do 31 marca

do 29 kwietnia

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15 kwietnia

godz. 12.00

 

30 kwietnia

godz. 12.00

 4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 15 kwietnia

do 19 kwietnia

 

od 4 maja

do 9 maja

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22 kwietnia

godz. 12.00

 

12 maja

godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.