^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

                                                    Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

http://kaweczyn.pl/kaweczyn/pl/aktualnosci/dla-mieszkanca/informacja-dotyczaca-rozpoczecia-roku-szkolnego-2020/2021-w-szkolach-i-przedszkolu-w-okresie-zapobiegania,-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid19.html?fbclid=IwAR28Nw9Lu8axxtUwn6j1pydDXvc14q9pG_GuC85YmyAqykjXm8LWsU8MtHk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Zasady panujące w przedszkolu od 1 września 2020 r.

 

RODZICU, ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W NASZYM PRZEDSZKOLU PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID 19!

CHCEMY, ABY WSZYSCY PRZESZLI PRZEZ TEN TRUDNY CZAS BEZPIECZNIE I W DOBRYM ZDROWIU!

 

1. Zapoznaj się z Procedurą Zapewnienia Bezpieczeństwa w Przedszkolu w okresie pandemii COVID-19

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż wychowawcom istotne informacje o stanie jego zdrowia;
3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki (podczas pobytu w przedszkolu dziecko zwolnione jest z obowiązku noszenia maseczki);
4. Przyprowadzaj do przedszkola dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel nie odbiera dziecka i pozostawia je rodzicowi;
5. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji! Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
6. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało żadnych przedmiotów i zabawek z domu do przedszkola. Wszystko, co jest dziecku potrzebne zapewnia przedszkole!
7. W okresie pandemii w przedszkolu nie myjemy zębów! – prosimy o zadbanie o higienę jamy ustnej dziecka w domu;
8. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
9. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci/ do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.1,5 m;

11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi na teren przedszkola z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (rodzic obowiązany mieć na sobie maseczkę, rękawiczki lub dezynfekować ręce (dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do przedszkola);

12. W przypadku kolejki do wejścia rodzice proszeni są o zachowanie dystansu przynajmniej 1,5 m!;

13. Rodzic przekazuje nauczycielowi przedszkola tylko niezbędne informacje;

14. Bardziej szczegółowe sprawy rodzic zgłasza nauczycielowi drogą telefoniczną lub elektroniczną;

15. Rodzice zobowiązani są do bieżącego śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola;

16. Rodzic zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka.


Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli ❗️

Bezpieczne wakacje.

Czytaj więcej: Bezpieczne wakacje.Tegoroczne wakacje spędzimy w dobie pandemii koronawirusa, dlatego tak ważne jest zachowanie rozwagi i zdrowego rozsądku.

Czytaj więcej: Bezpieczne wakacje.

https://gis.gov.pl/

Telefon alarmowy do Sanepidu w Turku: 697 777 304

 

Zasady, które musisz przestrzegać!

Proszę zapoznać się z ulotkami:

- patent na bezpieczne wakacje,

- zasady bezpieczeństwa podczas upałów,

- zasady postępowania w przypadku zadławień,

- zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas letniego wypoczynku.

 

                                                                                   ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.